20.04.2021

Tallinna Tuule Lasteaed 41

19. aprillil tähistas Tallinna Tuule Lasteaed 41. sünnipäeva.

Lasteaed avati 19. aprillil 1980. aastal 12- rühmalise lastepäevakoduna ja kandis nime Tallinna 152. Lastepäevakodu. Aastatel 1986-1994 töötasid lasteaias lisaks tavarühmadele kõneravirühmad logopeedilist abi vajavatele lastele. Aastatel 1986-1989 töötasid lasteaiasTallinna 13. Keskkooli 6-aastaste laste klassid. 1. septembril 1994 reorganiseeriti lasteaed ümber Lasnamäe Lasteaed-Algkooliks. Lasteaed-algkoolile andis lisaväärtust 1995-2020 aastatel töötanud kooliraamatukogu ja 1998. aastal sisse seatud arvutiklass. Aastatel 2006-2009 oli Lasnamäe Lasteaed-Algkool Tiigrihüppe koolituskeskuseks. 1. septembrist 2010 reorganiseeriti maja taas lasteaiaks. Seekord sai nimeks Tallinna Tuule Lasteaed, kes tegeleb põhjalikumalt keskkonnakasvatuse, laste aktiivse liikumise ja eesti keele õppetamisega muukeelsetele lastele. 

Uudise rubriigid: