21.09.2021

Tallinna Ülikool tunnustas hariduskonverentsil Tallinna Tuule lasteaeda haridusuuendusliku algatuse auhinnaga

17. septembril 2021 toimus Tallinna Ülikooli hariduskonverents 2021 „Kuidas haridus uueneb?“. Konverentsil tutvustas Eesti haridusteadlaste paremik haridusasutustele uuenduste toetamiseks loodud praktilisi lahendusi, anti üle haridusuuendusliku algatuse auhind ning üritusest võttis osa 300 inimest – seda nii veebi teel kui kohapeal.

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun ja haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi andsid konverentsil üle tänavuse haridusuuendusliku algatuse auhinna, mille pälvis Tallinna Tuule lasteaed.

Lasteaia haridusuuendusliku algatuse eemärk oli toetada süsteemselt ja tõenduspõhiselt mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskuse kujunemist. Selleks arendasid lasteaia töötajad välja keeleõppe strateegia ning rakendasid seda oma lasteaias. Hiljem läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et strateegia oli tulemuslik – Tallinna Tuule lasteaia mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskus arenes.

Programmi raames viidi muutused läbi ka õppe- ja kasvatustegevuste korralduses ja rühmade füüsilises keskkonnas. Lisaks on läbinud lasteaia õpetajad teemakohaseid koolitusi ning loonud eesti keele õpimapid. Sel õppeaastal liigub lasteaed edasi mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskuse hindamise mudeli väljatöötamise poole. Muutuste elluviimist lasteaias toetas TLÜ koolieelse lasteasutuse juhtimise arenguprogrammis osalemine.

Rohkem saab lugeda SIIT

Uudise rubriigid: