16.09.2020

Tuule lasteaia töökorraldus seoses Covid-19 viirusega alates 14.september 2020

Tallinna linnavalitsus otsustas hakata rakendama täiendavaid ennetusmeetmeid koroonaohu tõkestamiseks, reguleerides töökorraldust linnasüsteemis ja allasutustes.

Seoses sellega töötati välja Tuule lasteaia töökorraldus.

ROHELINE - TAVAOLUKORD

• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Lasteaial on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik koju saata.

• Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues või välisuksel.

• Lapsevanemate koosolekud ja laste ühisüritused toimuvad õues või jälgides hajutamise põhimõtet.

• Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle lapse tervisliku seisundi ja vajadusel kraadivad lapsi.

• Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

• Lapsevanemad lahkuvad lasteaia õuealalt koheselt pärast lapse üleandmist või vastuvõtmist.

• Jälgitakse väga rangelt hügieenireegleid.

• Ametlik info on lasteaia kodulehel ning ELIIS keskkonnas.

KOLLANE - HÄDAOLUKORD

Roheline olukord ja lisaks:

• Lasteaia saal ei ole ühiskasutuses, tegevused toimuvad võimalusel õues.

• Lasteaed töötab ainult rühmapõhiselt ja rühmadel on soovitus viibida võimalikult palju õues.

PUNANE - ERIOLUKORD

Roheline ja kollane olukord ning lisaks:

• Lasteaed on avatud vajaduspõhiselt.

• Eriolukorra perioodil ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.

Uudise rubriigid: