14.04.2020

Eriolukorra ajal Tallinna munitsipaalhuvikoolid vanematele arveid ei esita

Tallinna munitsipaalhuvikoolide õpilased on aprillikuust eriolukorra lõpuni huviringide õppetasust vabastatud sõltumata sellest, kas tunnid toimuvad kaugõppe vormis või mitte.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul arvestab linn kriisiaegset muutuvat majanduslikku olukorda ja sellest tingituna ka lapsevanemate stabiilsete sissetulekute vähenemisega. „Sarnaselt üldhariduskoolidele on praegu distantsõppel ka huvikoolid, aga sel kujul ei ole võimalik täita õppekava täies mahus. Seetõttu oleme vabastanud linna huvikoolides õppivate laste vanemad eriolukorra lõpuni arvete maksmise kohustusest ja arveid huviringide eest ei esitata,“ selgitas Belobrovtsev. „Tallinna munitsipaalhuvikoolide ringitasud jäävad valdavalt vahemikku 25-70 eurot, mille säästmine on keerulisel ajal kindlasti leevenduseks pere eelarvele.“

Tallinnas on kümme munitsipaalhuvikooli, sealhulgas kolm muusika- ja üks kunstikool, kus 18. oktoobri 2019 seisuga õpib kokku 8827 last ja noort vanuses 4-19 aastat. Lisaks tegutsevad Vanalinna Hariduskolleegiumi huvikoolid, kus käib 830 last.

Lapsevanemad on eriolukorra lõpuni vabastatud ka munitsipaallasteaia kohatasust. Eralasteaiateenust kasutavad pered saavad iga kuu pärast arve tasumist esitada Tallinna Haridusametile taotluse toetuse saamiseks (vt lisa). Eralastehoiu teenuse kasutajail tuleb pöörduda linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole.

Uudise rubriigid: