16.03.2020

Õppetöö korraldamine eriolukorras

Alates esmaspäevast, 16. märtsist on kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad üle viidud distantsõppele.

Koolid

Koolidel soovitatakse korraldada õppetöö nii, et õpetajad saavad töötada kodus. Distantsõppele ülemineku eesmärk on vältida inimeste kogunemist ning seega ei ole põhjendatud õpetajate igapäevane kogunemine ja töötamine koolimajas.

Innove õppekava- ja metoodikaagentuur on valmistanud lühikesed nõuandevideod õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele koduõppega toimetulekuks.  Õpilastele annavad  nõu 8. ja 10. klassi õpilased ise, õpetajatele ja vanematele aga Innove spetsialistid.

Nõuanded õpilastele
Nõuanded vanematele
Lapsevanema levinud mured ja julgustavad vastused

Facebooki-grupp "Koduõpe tehnoloogia abil" 
Distantsõppe korraldamise abimaterjal koolidele
 (Tallinna Haridusamet)
Kuidas toetada last koduõppes (HITSA abimaterjalid lastevanematele)

Tallinna õpilastel on alates 18. märtsist vajadusel võimalus saada sooja koolilõunat. Perel tuleb endast koolile teada anda, sest toit tellitakse vastavalt soovijate arvule. Infot toidu kätte saamise kohta jagavad koolid.

Tallinnas on gümnaasiumide sisseastumiskatsed edasi lükatud 9. maini, sisseastujatele annavad infot koolid.

Lasteaiad

Kõiki lasteaedaedu korraga ei sulgeta, olukorda käsitletakse juhtumipõhiselt. Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Laste üleandmine tuleb korraldada väljaspool lasteaia hoonet. Lasteaeda ei tohi siseneda mistahes haigusnähtudega isikud.  

Tallinna Linnavalitsus otsustas vabastada lastevanemad munitsipaallasteaia kohatasust 16. märtsist kuni aprilli lõpuniLoe lisa  

HEV-koolid

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Huvikoolid

Distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhend koolidele seoses COVID-19 levikuga 

Uudise rubriigid: