08.06.2020

TALLINNA UNISTUSE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA KUNI 31.08.2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

  •   Lasteaeda   võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on   tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
  •   Lapsi võetakse   vastu õues, halva ilma korral välisuksel Vanematega suhtlemisel järgitakse   võimalusel 2+2 nõuet.
  •   Lastevanemate   ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse   (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

  •   Terviseameti poolt kehtestatud meetmete ja   profülaktiliste nõuete täitmine:

-            tagada ruumide range sanitaarne puhtus

-            igapäevane märgkoristus kasutades puhastus- ja desinfitseerivaid   vahendeid

-            õigeaegne ruumide suurpuhastus

-            kohustuslik kõikide ruumide tuulutamine

-            laste õues viibimine, vähemalt 2 korda päevas

  •   Tähelepanelik suhtumine  grippi sümptomitesse (temperatuuri mõõtmine).

 

3.

Rühmade komplekteerimine

 

Kõik rühmad avatud, töötavad tavapäraselt

 

 

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

Kõik õppe- ja kasvatustegevused toimuvad õues

 

 

5.

Toitlustamine

 

  •   Toidu valmistamisel ja jagamisel järgida kõiki   tervisekaitsenõudeid (Tüdrukud OÜ toitlustamine kohapeal).
  •   Toitlustamisel tuleb puhastada ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
  •   Oluline on jälgida, et söömisel lapsed ei kasutaks   teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. Vee joomiseks tuleb lastel   kasutada isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Suhtleme lastevanematega Facebookis, ELIISi, meililisti ja   telefoni teel.

 

 

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine   lasteaiaga

 

Toimub augustis ja graafiku alusel

8.

Asenduslasteaeda minek,   asenduslasteaias olek

01-15.07 – Liikuri Lasteaed (4 last)

 

 

 

 

9.

Laste kojuminek

 

Oleme   avatud kuni 19.00, kojuminek õuest

 

 

 

Uudise rubriigid: