07.04.2020

Tallinna lasteaiad on avatud ja järgivad meetmeid tervise kaitsmiseks!

Tallinnas jätkavad kõik lasteaiad tööd ka kriisi ajal, järgides laste ja töötajate tervise kaitseks kehtestatud ohutusnõudeid.

Lasteaiateenuse säilimine eriolukorra ajal on vajalik eelkõige toetamaks lapsevanemaid, kes töötavad eriolukorra eesliinil või tagavad meile igapäevaeluks vajalikud teenused ja kaubad. „Peame oluliseks pakkuda kriisiajal töötavatele lapsevanematele kindlust, et nende lapsed on hoitud, vajadusel ka ööpäevaringselt,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Lasteaedade töökorralduses võib olla muudatusi, kuid praegu on kõik valmis lapsi vastu võtma.“

Avatud on kõik 124 munitsipaallasteaeda. Möödunud nädalal töötas kõigi lasteaedade peale kokku 278 rühma ja lapsi oli kohal 1135. Laste arv on lasteaiati erinev – mõnes ei käi praegu kohal ühtki last, mõnes aga on lapsi 30 ringis, ühes lausa 48. Tallinnas töötab ka kaks ööhoiu võimalusega lasteaeda.

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul rakendavad lasteaiad meetmeid tervise kaitsmiseks varasemast rangemalt. „Laste üleandmine toimub väljaspool lasteaia hoonet ning lasteaeda ei tohi lubada mistahes haigusnähtudega inimesi. Eri rühmad omavahel kokku ei puutu,“ selgitas Pajula. „Niiske koristus toimub mitu korda päevas, ruume tuulutatakse ning pindu ja mänguasju desinfitseeritakse, sealhulgas ka õuemänguvahendeid. Kõikides lasteaedades on olemas vahendid pindade desinfitseerimiseks ja isikukaitseks ning vajadusel saab neid juurde hankida.“

Linn on valmis reageerima, kui peaks tekkima vajadus sulgeda mõni rühm või ka kogu lasteaed, kuid kõiki lasteaedu korraga ei sulgeta. Riskirühma kuuluvad töötajad on suunatud kaugtööle, kus nad on hõivatud kas peredele toeks olles või arendus- ja analüüsitegevustega. Näiteks on lastele loodud meisterdamise ja liikumise õpetusi jt videomaterjale.

Lapsevanemad on vabastatud munitsipaallasteaia kohatasust 16. märtsist kuni linnavolikogu uue korralduseni. Eralasteaiateenust kasutavatel lapsevanematel tuleb toetuse taotlus koos arve ja maksekorraldusega esitada Tallinna Haridusametile ning lastehoiuteenuse hüvitamiseks tuleb lapsevanemal pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole. Eralasteaia õppemaksu toetust võivad vanemad taotleda ka märtsi ja aprilli eest korraga. Seni on nõuetekohaseid taotlusi esitatud 113.

Uudise rubriigid: