25.05.2005

Tallinn pakub liikumispuudega inimestele uut teenust

Tallinn eraldas esmakordselt 250 000 krooni liikumispuudega inimeste kodunt tööle ja töölt koju transportimiseks,

Tallinna abilinnapea Diana Ingerainen kohtumisel SA Ratastoolis Edukaks, Eesti Iseseisva Elu Keskuse, Tallinna Tööhõiveameti, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ja teenust pakkuva TERMAK Autopargi AS-i esindajatega nenditi, et see samm aitab oluliselt kaasa liikumispuudega inimeste integreerimisel ühiskonda.
"Käivitatava bussiringiga on kavas pakkuda sel aastal transporditeenust kümnele põhitöökohta omavale ratastooli kasutajale, kes ei saa kasutada ühistransporti. Probleemi mittetundvale inimesele võib see arv tunduda ju väike, kuid ei tohi unustada, et liikumispuudega inimesi, kes omavad pidevat töökohta, ei olegi meil nii palju. Ehk annab see Tallinna initsiatiiv transpordi tagamisel liikumispuudega inimestele julgustust minna tööle," selgitas Ingerainen.
Abilinnapead toetas SA Ratastoolis Edukaks eestvedaja Irene-Maria Lind, kelle sõnul võiks see Tallinna initsiatiiv olla eeskujuks ka teistele omavalitsustele.
Kokkusaamisel peeti vajalikuks selgitada välja need inimesed, kes edaspidi samuti vajaksid sellist teenust, et võtta andmed aluseks teenuse mahu planeerimisel tuleva aasta eelarve menetlemisel.
Selleks tuleb liikumispuudega inimestel võtta ühendust oma elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnaga.

Uudise rubriigid: