06.04.2006

Tallinna koolid saavad osaleda välisrahastusega projektis

Linnavolikogu nõustus Tallinna osalemisega projektis „Reaal- ja loodusainete rakendusliku huviharidusvõrgustiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine põhikooli õpilastele – tehnoloogia- õpetuskool üldhariduskoolis”.

 

Projekti partneriteks on Tallinna Reaalkool, Elva Gümnaasium, Pelgulinna gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium ning sihtgrupiks reaal- ja loodusainete õpetajad, 7.-9. klasside õpilased. Projekt võimaldab õpetajate väliskoolitust ning õppekavade ja õppematerjalide koostamist. Õpilastele hakatakse projekti toel rakendama võistlus-koolitust, mille käigus esitatud probleemülesanne peab looma eelduse teadmiste rakendamiseks praktilisse tegevusse. Selle meetodiga loodetakse suurendada õpilaste õpihuvi, parandada õppeedukust ja ennetada õpilaste koolist väljalangevust.
Projekti põhirahastajaks on Euroopa Sotsiaalfond ja projekti hoidjaks määrati Tallinna Haridusamet.

Uudise rubriigid: