13.09.2006

Heakorraeeskirjaga tasub tutvuda

Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosavalitsuste teenindussaalides on saadaval trükis „Tallinna linna heakorraeeskiri”.

Abilinnapea Olga Sõtnik soovitab kõikidel linnakodanikel ja Tallinnas viibivatel isikutel heakorraeeskirjadega tutvuda. „Autojuhtidele teadmiseks, et haljasalal parkimine võib munitsipaalpolitseinikelt kaasa tuua arvestatava,  kuni kuue tuhande  kroonise trahvi.  Nimelt on eeskirjas sätestatud heakorranõuete täitmist tagavad keelud, mille alapunkt viis ütleb, et keelatud on parkida mootorsõidukit või haagist haljasalal ilma omaniku või haldaja loata,” kommenteeris Sõtnik.

Munitsipaalpolitsei direktor Tiit Kivikas ütles, et on kuni tänaseni murul parkijatele hoiatusi teinud ja heakorraeeskirja jaganud. „Kui harjumise aeg mööda saab, alustame trahvimist. Trahvi ülemmäär on kuus tuhat krooni,” selgitas Kivikas.

Alates 1. septembrist 2006 kehtib Tallinnas uus heakorraeeskiri, kus on täpsustatud heakorra mõisteid ja määratletud heakorra-alased kohustused.

Uues heakorraeeskirjas on mõisteid, mis vanas eeskirjas puudusid. Näiteks avalik koht, romusõiduk, illegaalne graffiti, puhastusala, eraldiseisev trammitee jms, mis aitavad täpsemalt heakorra-alaseid kohustusi määratleda ja nendest kinnipidamist kontrollida.

Tallinna heakorraeeskiri on kooskõlas Tallinna jäätmehoolduseeskirja, kaevetööde eeskirja, avaliku korra eeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja, haljastute klassifikatsiooni ja hoolduse nõuetega ning paljude teiste õigusaktidega.

 

Uudise rubriigid: