28.11.2006

Tallinna tekib uusi tänavaid

Tallinna linavalitsus kavatseb anda homsel istungil nime viiele uuele kinnisvaraarenduse tulemusel tekkivale tänavale.

Reisisadama piirkonnas määrab linnavalitsus Admiraliteedi basseini ja Mere puiestee vahelise ala detailplaneeringuga tekkivate uute tänavate nimedeks Poordi, Kaljase ja Koge tänav.

Mustamäe linnaosas Kadaka asumis saavad detailplaneeringuga tekkivad uued tänavad nimeks Aiandi tänav ja Rabaküla tänav.

Kohanimeseaduse § 5 lg 4 kohaselt määrab tänavale või muule ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus.

Sadamapiirkonnas otsustas nimekomisjon jätkata laevadega seotud temaatikat ja tegi linnavalitusele ettepaneku nimetada Ahtri ja Kai tänavat ühendav paralleelselt Mere puiesteega kulgev tänav Poordi tänavaks, Kai tänavalt algav tänav Kaljase tänavaks ja Kuunari tänavalt algav tänav Koge tänavaks. Edaspidi võib nimed panna ka planeeringuga kavandatud väljakutele.

Kadaka asumis Kadaka tee 1, 1a, 1b, 3, A. H. Tammsaare tee 120, 122 ja Mustamäe tee 62, 64, 78, 80, 82, 84, 86 maa-ala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Aiandi tänav ja Rabaküla tänav.

Kadaka tee 1, 1a, 1b, 3, A. H. Tammsaare tee 120, 122 ja Mustamäe tee 62, 64, 78, 80, 82, 84, 86 maa-ala detailplaneeringuga tekkis vajadus kahe uue tänavanime järele. Projekteerijate ja kinnisvaraarendajate ettepanek oli kasutada selles piirkonnas kadakaga seotud nimesid. Linnaajaloolane Rober Nerman soovitas kasutada Rabaküla tänava nime, sest üks osa Kadaka külast kandis algselt Raba küla nime. Teise planeeritud tänava Aiandi tänavaks nimetamine on põhjendatud asjaoluga, et alal asus Kadaka aiand.