20.05.2008

e-teenused tõid Tallinnale kõrge auhinna

Möödunud nädala lõpus New Yorgis toimunud maailma intelligentseimate kogukondade valimisel ja pidulikul lõpuüritusel pälvis Tallinn Intelligent Community Forumi (ICF) ühe kolmest eriauhinnast, millega tunnustati eelkõige linna ja riigi koostööd turvalise e-teenuste keskkonna rajamisel.

Tallinn pälvis ühe kolmest eriauhinnast, millega tunnustati linna ja riigi koostööd turvalise e-teenuste keskkonna rajamisel ning konkreetsete toimivate rakenduste väljatöötamisel. Tallinna linnasekretäri Toomas Sepa sõnul tõsteti eriti esile e-kooli rakenduse kasutuselevõttu kõikides Tallinna koolides, m-parkimise laialdast levikut ja ID-pileti edulugu. "M-parkimise rakenduse vastu tuntakse tõsist huvi juba ka mitmetes USA linnades, kus on käimas vastavasisulised ettevalmistused," märkis Sepp. "Kindlasti on meie e-teenused - ID-pileti laialdane rakendamine, m-parkimine, e-kool  ja teised avalikud e-teenused, need, mida võiksime edukalt tutvustada ka väljaspool Eestit." Tallinna IT direktori Väino Olevi sõnul pakkus konverentsil osalejatele suurt huvi ka meil rakendatud dokumentide elektroonilise töötluse infosüsteem ehk praktiline näide, kuidas on võimalik ümber kujundada ametiasutuse tööprotsesse dokumentide käitlemiseks elektroonilisel moel. "Tallinna teistkordne nimetamine maailma seitsme intelligentsema linna hulka andis meile võimaluse võistluse tingimustes võrrelda end kõigi teistega ja mõista, mida on vajalik ja võimalik teha paremini," ütles Olev. "Kindlasti saame saadud kogemusi ja teadmisi tulevikus linna jaoks ära kasutada, et muuta linlaste elu veelgi paremaks ja mugavaks."   Linnasekretäri sõnul kavatseb Tallinn ka järgmisel aastal kandideerida. "Järgmisel aastal on oodata ka Intelligent Community Forumi poolt korraldatavat õppereisi Euroopasse, sh  Eestisse - seni on käidud Aasias ja Ameerikas," nentis Sepp.  

Kõrgeima autasu, intelligentseima kogukonna tiitli pälvis tänavu 560 000-lise elanikkonnaga Seouli Gangnami linnaosa. Edu aluseks on olnud nende sõnul linnavalitsuse poolne aktiivne roll, tingimuste loomine elanikkonna aktiivseks kaasamiseks ja nendepoolse tagasiside arvestamine, vajaliku IT infrastruktuuri rajamine ja selle pidev edasiarendamine.   Tallinn valiti intelligentseimate kogukondade hulka tänavu juba teist aastat järjest. Kolm 2007. aasta nominenti seitsmest jõudsid maailma intelligentseima kogukonna hulka juba teist korda. Tallinna nominatsiooni põhjendati linna kõrgelt arenenud infosüsteemidega ja nendel toimivate avalike teenustega. Muuhulgas leidsid äramärkimist Tallinna üle 600 avaliku internetipunkti, edukad e-valitsuse programmid ja Euroopa kõige kõrgetasemelisemad ID-kaardil põhinevad avalikud teenused.  

Lisaks võitjaks tulnud Gangnamile ja juba nimetatud Tallinnale kuuluvad intelligentsemate kogukondade hulka sel aastal veel Dundee (Šotimaa), Fredericton (Kanada), Kirde-Ohio (USA), Westchester New Yorkis (USA) ning Winston-Salem (USA). Ühtekokku oli tänavu konkurentsis enam kui 400 kogukonda üle maailma. 2007. aastal pälvis kõrgeima autasu Waterloo linn Kanadas.