09.01.2009

Pealinna algklasse oodatakse teatrikuul KRÕF-ile

Tallinna Ühisgümnaasium (Pärnu mnt 71) kutsub teatrikuul, 28. märtsil 2009 kõiki pealinna koole osalema algklasside lühinäidendite festivalil KRÕF.

KRÕF-i ehk Koolirõõmu ja -õnne festivali eesmärgiks on pakkuda algklasside õpilastele arendavat tunnivälist tegevust, mis toetab koolide õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmist ning Tallinna haridus- ja kultuurikontseptsioonides püstitatu elluviimist.

Osalema oodatakse nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide 1. - 4. klasse, kes kõik esitavad eestikeelse näidendi või dramatiseeringu. Igast koolist saab festivalil esineda üks kollektiiv.

Näidendeid vaatab žürii, kes toob esile kõikide kollektiivide tugevad küljed. Truppe ei panda paremusjärjekorda, antakse välja eripreemiaid ja peaauhind.

Koolidele on üritus tasuta. Ürituse korraldust toetab Tallinna Haridusamet.

Kõigil osaleda soovijail palutakse registreerida hiljemalt 19. jaanuariks 2009
telefonidel 58119317 või 51968877 või e-mail liivia.kivit@tyhg.edu.ee

Loe juhendit

KRÕF

Vahendas:
Leini Jürisaar
Info peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404578

Uudise rubriigid: