18.03.2009

Algas Tallinna laulukonkurss

Tallinna linnavalitsus kinnitas laulukonkursi Tallinna Laul läbiviimise tingimused ja korraldustoimkonna koosseisu, laulukonkursi eesmärk on uudisloomingu kaudu tunnustada linna eripära esile toovaid laule ja nende autoreid.

Tänasest, 18. märtsist kuni 30. aprillini k.a. toimuv laulukonkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni liikmed.

Laulukonkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele: laulu kestus ei tohi ületada nelja minutit, laulul peavad olema Tallinnaga seotud algupärased sõnad ja muusika, laul peab olema eestikeelne, laulu sõnad ega muusika ei tohi olla avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud, sh avalikult esitatud, edastatud, üldsusele kättesaadavaks tehtud) enne 18. märtsi k.a., laul ja selle esitus peab olema kooskõlas seaduse ja hea tavaga ning ei tohi kahjustada laulukonkursi ega Tallinna linna korraldatava lauluvõistluse mainet.

Laulukonkursi läbiviimiseks moodustatakse kuueliikmeline korraldustoimkond, kes otsustab, milline laul tunnistatakse laulukonkursi tingimustele vastavaks. Nende hulgast valib viieliikmeline žürii välja kuni kümme laulu. Žürii hääletus toimub 30. aprillil k.a. Lõppkontserdile pääsenud laulud ja nende autorid avalikustatakse 5. mail Tallinna veebilehel,  osalemislepingud sõlmitakse hiljemalt 5. mail. Rahvas saab hääletada lemmiklaulu 7.-14. maini 2009 Tallinna veebilehel. Konkursi võitja ja rahvahääletuse võitnud laul avalikustatakse Tallinna linna päeval 15. mail k.a. toimuval lõppkontserdil.

Laulukonkursi Tallinna Laul võitjale antakse välja autoritasu 20 000 krooni, paremusjärjestuses teisele kohale tulnud laulu autorile kogusummas 10 000 krooni ning kolmandale kohale tulnud laulu autorile 6000 krooni. Rahvahääletuse võitnud laulu autor saab autoritasu 9000 krooni.

Laulukonkursi korraldamiseks kulub hinnanguliselt 125 000 krooni, täpsed kulud selguvad konkursi käigus, mil selgub täpne esinejate arv ning sõlmitakse vastavad lepingud. Laulukonkursi kulud kannab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Laulukonkursi Tallinna Laul korraldamiseks moodustatud toimkonna esimees on abilinnapea Kaia Jäppinen, aseesimees linnakantselei referent Katrin Siska, liikmeteks on kultuuriväärtuste ameti juhataja Anu Kivilo ja peaspetsialist Kersti Seitam, abilinnapea nõunik Henri Kaselo ning linnakantselei referent Olga Ivanova.

 

 

 

Uudise rubriigid: