14.04.2009

Tallinna laulukonkurss ootab osalejaid

Kõik heliloojad saavad veel kuni 29. aprillini osaleda konkursil Tallinna Laul, mille eesmärgiks on uudisloomingu kaudu tunnustada linna eripära esile toovaid laule ja nende autoreid.

Kuni 29. aprillini toimuv laulukonkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Laulukonkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele: laulu kestus ei tohi ületada nelja minutit, laulul peavad olema Tallinnaga seotud algupärased sõnad ja muusika, laul peab olema eestikeelne, laulu sõnad ega muusika ei tohi olla avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud, sh avalikult esitatud, edastatud, üldsusele kättesaadavaks tehtud) enne 18. märtsi k.a., laul ja selle esitus peab olema kooskõlas seaduse ja hea tavaga ning ei tohi kahjustada laulukonkursi ega Tallinna linna korraldatava lauluvõistluse mainet.

Laulukonkursil osalemiseks tuleb toimkonnale (aadressil Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse Väljak 7, kab.606 Katrin Siska kätte või linnavalitsuse teenindussaali valvelauda) esitada andmed laulu pealkirja ja autori(te) kohta (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-maili aadress ning kontakttelefon); laulu kvaliteetne fonogramm (vokaalse ja instrumentaalse esituse salvestis) CD-l;  korrektselt vormistatud noot koos sõnadega; laulu eestikeelsed sõnad paberil selgelt loetavas kirjas; sooviavaldus Tallinna veebilehelt www.tallinn.ee/laul; autori kontaktisik ning tema andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress ning kontakttelefon). Eelnimetatud paberid, salvestus jm. tuleb toimkonnale üle anda pakendis, millele on kirjutatud märgusõna „Tallinna Laul" hiljemalt 29. aprillil k.a. kell 15.00.

Laulukonkursi Tallinna Laul võitjale antakse välja autoritasu 20 000 krooni, paremusjärjestuses teisele kohale tulnud laulu autorile kogusummas 10 000 krooni ning kolmandale kohale tulnud laulu autorile 6000 krooni. Rahvahääletuse võitnud laulu autor saab autoritasu 9000 krooni.

Laulukonkursi viib läbi kuueliikmeline korraldustoimkond, kes otsustab, milline laul tunnistatakse laulukonkursi tingimustele vastavaks. Nende hulgast valib viieliikmeline žürii välja kuni kümme laulu. Lõppkontserdile pääsenud laulud ja nende autorid avalikustatakse 5. mail. Rahvas saab kuulata ja hääletada lemmiklaulu 7.-14. maini k.a. Tallinna veebilehel. Konkursi võitjad avalikustatakse ning premeeritakse Tallinna päeval, 15. mail Raekoja platsil toimuval lõppkontserdil.