15.09.2011

Poska lasteaia fassaaditööd jõuavad lõpule

Tallinna Jaan Poska lasteaias on lõppemas fassaadi- ja remonditööd, ohutuse tagamiseks kontrollib linn ka teiste pealinna lasteaedade ohutust.

Tänavu 22. augustil kukkusid Tallinna Jaan Poska lasteaias 3. korruse akna kohalt alla karniisitükid. Aala Ehitus OÜ-lt telliti kogu lasteaia fassaadi kontroll – selle käigus eemaldati maja välisfassaadilt nähtavad ohtlikud ja lahtised krohvitükid ja kontrolliti veel kord üle kõik hoone karniisid.

Samuti telliti ehitise ekspertiis, et hinnata välisfassaadide ohutust ja saada juhised nõuetele mittevastavuste kõrvaldamiseks. Vastavalt eksperthinnangule remonditi kuue akna karniisid, 20 meetrit katusekarniisi ja eemaldati krohvikatet ca 12 m2 ulatuses. Parandatud kohad kaetakse sobivas toonis fassaadivärviga.

„Tänaseks päevaks on suurem osa eelnimetatud töödest tehtud ja ka värvimisega loodame septembri jooksul lõpule jõuda, mis sõltub suuresti ilmastikuoludest,“ märkis abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Ühtlasi oleme otsustanud kontrollida ka teisi lasteaedu, kus võib välisfassaadi vms. lagunemise tõttu tekkida sarnane ohuolukord ja need võimalikud ohud siis ka likvideerime.“