11.03.2013

Tänusõnad

Täname kõiki lapsevanemaid.

Täname kõiki lapsevanemaid ja lasteaia hoolekogu meie töötajatele 07.märtsil 2013 korraldatud naistepäeva ürituse eest! 

Aitäh teile!