22.05.2019

Eelvalimistel osales Tallinnas 26 656 inimest

Euroopa Parlamendi valimistel osales seitse päeva kestnud eelhääletuse jooksul Tallinna valimisjaoskondades kokku 26 656 inimest, neist väljaspool elukohta 15 773 valijat ja elukohajärgselt 10 883 valijat.

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel eelhääletas Tallinnas kokku 27 818 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 13 625 ja elukohajärgselt 14 193 inimest.

Täna kell 18 lõppenud elektroonilisel hääletusel osales üle Eesti kokku 155 521 valijat. 2014. aastal e-hääletas üle Eesti kokku 103 151 inimest.

Valimiste päeval – pühapäeval, 26. mail kella 9-20 saab hääletada üksnes oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Tallinnas on Euroopa Parlamendi valimisteks avatud 85 valimisjaoskonda.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada Eesti Vabariigi kodanik, kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks, ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust. Valimisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse ning on esitanud Siseministeeriumile vastava taotluse hiljemalt 26. aprillil.

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse iga viie aasta järel. Euroopa Parlament on maailma ainus otse valitud riikidevaheline esinduskogu. Ta esindab Euroopa Liidu (EL) kodanike huve ELi tasandil. Euroopa Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi ja nimetab ametisse komisjoni volinikud (kolleegiumina), kes vastutavad parlamendi ees. Parlament võtab vastu õigusakte, mis kaitsevad kõigi ELi kodanike huve. Samuti kiidab ta kodanike nimel heaks ELi eelarve. Parlament esindab meid välismaal, vaatab läbi meie petitsioonid ja tegutseb nende põhjal. Parlamendiliikmete tegevus kujundab meie poliitilist ja ühiskondlikku maastikku ning kaitseb Euroopa Liidu lepingus sätestatud väärtusi.

Uudise rubriigid: