26.05.2019

Keskpäevaks oli Euroopa Parlamendi valimistel oma valiku teinud 33,6% tallinlastest

Kella 12.00 seisuga oli Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas käinud 89 827 tallinlast, ehk 33,6% hääleõiguslikest pealinlastest.

Oma elukohajärgses jaoskonnas on käinud hääletamas 19 561 inimest. Väljaspool elukohta osales eelhääletusel 14 823 inimest. E-hääletusel osales 55 745 tallinlast, 25 häält läks tühistamisele.

Tallinnas on 85 valimisjaoskonda. Täna, valimispäeval, saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu saab valija valimispäeval ka kodus hääletada. Kodus hääletamise soovi korral tuleb esitada taotlus. Taotluse saab esitada telefoni teel kella 9–14 elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit ja kodus hääletamise põhjust.

Seitse päeva kestnud eelhääletuse jooksul osales Tallinna valimisjaoskondades valimistel kokku 26 656 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 15 773 valijat ja elukohajärgselt 10 883 valijat.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada Eesti Vabariigi kodanik, kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks, ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust. Valimisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse ning on esitanud Siseministeeriumile vastava taotluse hiljemalt 26. aprillil.

Lisainfo:
https://www.tallinn.ee/est/valimised/Euroopa-parlamendi-valoimised-2019-ulevaade
https://www.valimised.ee/et

 

Uudise rubriigid: