19.05.2019

Tallinnas käis nelja päevaga Euroopa Parlamenti valimas 8808 inimest

Tallinnas eelhääletuseks avatud kaheksas jaoskonnas käis nelja päeva jooksul Euroopa Parlamenti valimas kokku 8808 inimest. Täna oli ka maakonnakeskustes hääletamise viimane päev. Alates homsest, 20. maist kuni 22. maini, saab Tallinnas eelhääletada kõigis 85 elukohajärgses valimisjaoskonnas, millest 19-nes korraldatakse ka väljaspool elukohta hääletamist.

Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletus ja elektrooniline hääletamine algasid neljapäeval, 16.mail. Kaubanduskeskustes asuvast kaheksast eelhääletusjaoskonnast kõige populaarsem oli Solarise keskuse valimisjaoskond, kus käis nelja päevaga valimas 1500 inimest. Lasnamäe Centrumis käis nelja päevaga valimas 1360 ja Magistrali keskuses 1207 inimest.

Eelmistel, 2014. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimistel osales nelja päevaga eelhääletusel 6662 inimest.

E-hääletanud oli täna kella 20.00 seisuga üle Eesti 70 238 inimest. Eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel oli e-hääletanuid tolleks hetkeks 45 589 inimest.

Eelhääletamine kestab 16.–22. maini, jaoskonnad on avatud kella 12.00-20.00.

Valimiste päeval – pühapäeval, 26. mail saab hääletada üksnes oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Elektrooniline hääletamine algas 16. mail kell 9 ning lõpeb 22. mail kell 18, e-hääletada saab ööpäevaringselt.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada Eesti Vabariigi kodanik, kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks, ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust. Valimisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse ning on esitanud Siseministeeriumile vastava taotluse hiljemalt 26. aprillil.

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse iga viie aasta järel. Euroopa Parlament on maailma ainus otse valitud riikidevaheline esinduskogu. Ta esindab Euroopa Liidu (EL) kodanike huve ELi tasandil. Euroopa Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi ja nimetab ametisse komisjoni volinikud (kolleegiumina), kes vastutavad parlamendi ees. Parlament võtab vastu õigusakte, mis kaitsevad kõigi ELi kodanike huve. Samuti kiidab ta kodanike nimel heaks ELi eelarve. Parlament esindab meid välismaal, vaatab läbi meie petitsioonid ja tegutseb nende põhjal. Parlamendiliikmete tegevus kujundab meie poliitilist ja ühiskondlikku maastikku ning kaitseb Euroopa Liidu lepingus sätestatud väärtusi.

 

 

Uudise rubriigid: