26.05.2019

Täna valitakse Euroopa Parlamenti

Pühapäeval, 26. mail kella 9-20 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Tallinnas on 85 valimisjaoskonda. Hääletada saab üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu saab valija valimispäeval ka kodus hääletada. Kodus hääletamise soovi korral tuleb esitada taotlus. Taotluse saab esitada telefoni teel kella 9–14 elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit ja kodus hääletamise põhjust.

Seitse päeva kestnud eelhääletuse jooksul osales Tallinna valimisjaoskondades valimistel kokku 26 656 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 15 773 valijat ja elukohajärgselt 10 883 valijat.

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel eelhääletas Tallinna jaoskondades kokku 27 818 inimest, neist hääletas väljaspool elukohta 13 625 ja elukohajärgselt 14 193 inimest.

Üle Eesti osales Euroopa Parlamendi valimiste e-hääletusel ja eelhääletamisel jaoskonnas kokku 223 870 inimest, mis moodustab 25,4% valijaskonnast. Valimisjaoskondades anti kokku 68 349 häält, elektroonilisel hääletusel osales üle Eesti kokku 155 521 valijat. 2014. aastal toimunud Euroopa Parlamendi valimistel e-hääletas üle Eesti kokku 103 151 inimest.

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada Eesti Vabariigi kodanik, kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18aastaseks, ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust. Valimisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse ning on esitanud Siseministeeriumile vastava taotluse hiljemalt 26. aprillil.

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse iga viie aasta järel. Euroopa Parlament on maailma ainus otse valitud riikidevaheline esinduskogu. Ta esindab Euroopa Liidu (EL) kodanike huve ELi tasandil. Euroopa Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi ja nimetab ametisse komisjoni volinikud (kolleegiumina), kes vastutavad parlamendi ees. Parlament võtab vastu õigusakte, mis kaitsevad kõigi ELi kodanike huve. Samuti kiidab ta kodanike nimel heaks ELi eelarve. Parlament esindab meid välismaal, vaatab läbi meie petitsioonid ja tegutseb nende põhjal. Parlamendiliikmete tegevus kujundab meie poliitilist ja ühiskondlikku maastikku ning kaitseb Euroopa Liidu lepingus sätestatud väärtusi.

Lisainfo:
https://www.tallinn.ee/est/valimised/Euroopa-parlamendi-valoimised-2019-ulevaade
https://www.valimised.ee/et

Uudise rubriigid: