22.09.2021

Eesti-Läti transpordisektorite mõttevahetus Riias

Veel enne, kui Tallinnale osutati Euroopa rohelise pealinna tiitel aastaks 2023, kohtusid ITS Estonia eestvedamisel Eesti ja Läti delegatsioonid esmakordselt ühisel seminaril Riias.

Üheskoos arutleti erinevate nutika transpordi, linnalise liikuvuse ning säästliku mobiilsuse teemasid. Tõdeti, et väljakutsed on kahel riigil ITS-teemas sarnased: kuidas liiklust turvalisemaks muuta, kuidas vähendada isiklike sõiduautode kasutamist, mil moel kasutada maapiirkondades liikumiseks nõudepõhist transpordi, kuidas olla valmis isejuhtivate sõidukite tulekuks jne.


Kestlik ja säästev liikumine on oma olemuselt väga aktuaalne teemaplokk. Euroopa Liit on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi olla 29 aasta pärast esimene kliimaneutraalne majanduspiirkond. See tähendab soovi vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega. Ka Eesti-Läti kohtumise avakõnes rõhutas suursaadik Arti Hilpus, kuidas üleeuroopalist kliimaneutraalsust on võimalik saavutada vaid ühiselt ning koostöös lähiregioonidega.

Üleeuroopalised kliimaeesmärgid on kõrged ning nendeni pürgimiseks on vajalikud nii innovatsioon kui ka digitaliseerimine. Mõlemaid nimetatud aspekte toetavad autonoomsed sõidukid, mis nii Riias kui ka Tallinnas on kõlapinda leidnud. Tallinnal on siinkohal natuke edumaad – isejuhtivaid busse hakati katsetama juba 2017. aastal, kui Euroopa eesistujamaana pandi käima autonoomne buss, mille marsruut kulges linnahallist Mere pst. trammipeatuseni. Hiljem on sellelaadseid sõidukeid katsetatud 2020. aastal Kadrioru pargis ning 2021. aastal ka Meriväljal. Hetkel käib testimine TalTech linnaku perimeetrites, kus testitakse teleopereeritavat juhtimist, mis tähendab, et sõiduki operaator asub juhtimiskeskuses, mitte sõidukis.

Lisaks esitleti innovatsiooni toetava kaasusena nutikad jalakäijate ristmikud ja bussipeatuseid, isekohanduvat valgustussüsteemi, uuenduslikku ja kontaktivaba multimodaalset piletisüsteemi, robootilisi pakiroboteid, mis on CO2-emissioonivabad ning muidugi ka nõudlusele vastavat transporti maapiirkondades (MaaS-lahendus ehk mobility as a service). Viimatine lahendus on hetkel Modern Mobility eestvedamisel kasutusel Saaremaal ning on sealsete elanike poolt rõõmuga vastuvõetud ning saanud suure heakskiidu osaliseks.

Erasektori ja ITS Estonia liikmete jaoks on oluline teadmine, et avalik sektor toetab osalemist kahepoolsetel kohtumistel, on avatud läbirääkimisteks ja uute tehnoloogiate katsetamisteks.

Eriti hea on tõdeda, et huvi valdkonna vastu oli suur ning seminaril osales üle 70 omaalaspetsialisti nii era- kui ka avalikust sektorist. Kohtumise tulemusena said osalejad ülevaate transpordi- ning liikuvuse valdkonnast mõlemas riigis ning loodi uusi kontakte tulevaste koostööprojektide jaoks.

Järgmine kohtumine toimub juba Hamburgi maailmakongressil, 11.-13. oktoobril, kus ITS Estonia on Põhjamaade stendil väljas.

Uudise rubriigid: