European Cities Marketing

Euroopa linnade turundusvõrgustik

Eesmärgid:

Euroopa linnade turismi- ja konverentsibüroosid ühendava võrgustiku ECM-i eesmärgiks on parandada oma liikmete konkurentsivõimet turismivallas. Võrgustik on platvormiks liikmeslinnade konverentside, turismi ja linnamarketingi valdkondade esindajatele, pakkudes võimalust kogemuste vahetamiseks ning uute kontaktide loomiseks. Võrgustik koondab liikmeid üle 100 linnast 30 riigist.

Juhtimine:

Võrgustikku juhib 14 liikmest koosnev juhatus. Juhatuse tuumiku moodustab selle juhtivkomitee, mis koosneb presidendist, kahest asepresidendist ning laekurist.

Võrgustik ise koosneb kahest foorumist, millest esimene on tavaturismile, teine äriturismile (Meetings Industry) keskenduv.

Tähtsus Tallinna linnale:

 Tallinna esindajaks on ettevõtlusameti turismiosakond, kes osaleb aktiivselt organisatsiooni töös. Töö toimub erinevates temaatilistes gruppides:

Linnapiletite töögrupp - kord aastas kohtuvad turismilinnade linnapiletite (meil Tallinn Card) koordinaatorid, et vahetada kogemusi  toote arendamiseks ja turundamiseks. Euroopa linnapiletitele tehakse ka ühisturundust

Turismiinfokeskuste töögrupp – kord aastas kohtuvad linnade turismiinfokeskuste töötajad ja vahetavad kogemusi.

Statistika ja uuringute töögrupp- kord aastas kogunevad turismilinnade turismistatistika ja –uuringutega tegelejad. Vahetatakse infot parimate praktikate kohta jmt.

Kontakt:

European Cities Marketing
Head Office
29 D rue de Talant
21000 Dijon
France

Tel :  +33 380 56 02 04
Fax : +33 380 56 02 05

http://www.europeancitiesmarketing.com

 Kontaktisik Eestis:

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond
Kaarli pst 1, 10119 Tallinn
Telefon 640 4411

 

 

Viimati muudetud: 14.04.2020