Genti suhted

Tallinnal on koostöösuhted Belgia ajaloolise linna Gentiga 1982. aastast, sõprusleping kahe linna vahel sõlmiti 1982. aasta augustis. Lepingu sõlmimise algaastatel oli koostöö linnade vahel väga tihe: korraldati Tallinna  päevad Gentis ja Genti päevad Tallinnas, vahetati sportlaste, noorte ja lilleseadjate delegatsioone, toimus koostöö ülikoolide vahel. Pärast Eesti taasiseseisvumist suhtlemise aktiivsus mõneks aastaks vaibus, ent on peale 2000. aastat taas intensiivistunud. Seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga on linnade vahel tekkinud uusi koostöövorme, eriti rahvusvaheliste organisatsioonide ja koostöövõrgustike nagu EUROCITIES raames, mille mitme foorumi töös mõlemad linnad osalevad (eriti aktiivsed on mõlemad linnad Knowledge Economy raames, hetkel on Gent eesistuja ja Tallinn küberkaitse töörühma juht). Eelkõige sellest ja Genti linna esindajate viimaste aastate visiitidest Tallinnasse on kasvanud välja tõhus koostöö mõlema linna ametkondade vahel ja soov ka ametlikku koostööd linnade vahel elavdada. Koos on välja töötatud perspektiivsed ja vastastikku huvi pakkuvad tegevusvaldkonnad; näiteks huvitavad Genti Tallinna IKT lahendused, Tallinna jälle Genti linna meetmed sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks; koos arendatakse mitmeid kultuuriprojekte, sh osales Gent Tallinn 2011 Euroopa kultuuripealinna programmis. Kuna tänaseks on ka Tallinn hakanud korraldama rahvusvahelisi lillefestivale, millel Gentis on üle 200 aastane traditsioon, on mõlemad pooled huvitatud kogemustevahetusest ja vastastikusest osalemisest lillefestivalidel ning muude suurte vabaõhuürituste korraldamisel. Näiteks on Tallinn on oma ekspositsiooniga osalenud Genti Rahvusvahelisel Lillefestivalil 2 korral ja Gent Tallinna Lillefestivalil 1 korral. 2010 a Genti Lillefestivali külastanud Tallinna delegatsioon eesotsas linnapea Edgar Savisaarega kirjutas alla uuendatud koostöömemorandumi Tallinna ja Genti vahel ning arutati edaspidist võimalikku koostööd kultuuri, suurürituste korraldamise, e-teenuste arendamise vallas. Suursündmuseks kujunes 2010 a linnade ühisel toetusel teoks saanud Genti Filharmoonikute esinemine  Tallinnas Euroopa Filmiauhindade Gala raames saanud. Linnade ühisel toel on toimunud ka mitmete kultuurigruppide esinemised (näit Jazzkaarel ja World Forum of Music raames Tallinnas) ja näituste korraldamine (näiteks Peeter Langovitši fotonäitus Gentis 2011). Tallinna turismiosakond teeb koostööd Genti turismikorraldajatega ja on korraldanud ajakirjanikele ja turismitöötajatele  fam-tuure Tallinnasse. Samuti vahetavad kogemusi ja teevad koostööd mõlema linna ajaloolised Raekojad. 

 

 

Viimati muudetud: 23.10.2013