Helsingi suhted

Suhted Tallinna ja selle naaberlinna Helsinki vahel on alati olnud head ja muutusid eriti laiapõhjaliseks peale EV taasiseseisvumist.

Tallinna ja Helsinki ning neid ümbritsevate regioonide koostöö koordineerimiseks laiemalt loodi 1998 MTÜ Tallinn – Helsinki EUREGO, mis koordineeris kahe pealinnaregiooni koostööd kuni 2014.a.

Tallinna ja Helsinki koostöös on  toimunud mitu suurt linnadevahelist projekti, mille käigus on viidud läbi arvukalt uuringuid ning astutud oluline samm linnadevahelise mobiilsuse parandamisel.

2012 a. lõpul  jõudis lõpule 2 aastat kestnud EL Interreg IVA finantseeritud projekt Helsingi ja Tallinna Transpordi ja Planeerimise Stsenaariumid-HTTransPlan Projekti eesmärk oli luua ühine tulevikukava Helsingi ja Tallinna kaksiklinna regiooni sobivamatest transpordisüsteemidest, mis tagaksid ühisregiooni tasakaalustatud, majanduslikult konkurentsivõimelise ja innovaatilise regiooni.

Oluline projekt oli samuti INTERREG IVB-s finantseeritav ja k.a. juunini kestev „Rail Baltica kasvukoridor“, mille eesmärgiks oli linnade suutlikkuse tugevdamine infrastruktuuri, teenuste ja koostöö vallas, et raudtee tulekuks ja raudteekoridori kujunemiseks valmis olla.                        

Kuigi Tallinna ja Helsinki koostöö on muutunud üha projektipõhisemaks, toimub tihe koostöö ka pea kõigi linna ametite vahel. Keskkonnaamet on teinud edukalt koostööd EL Interreg IVA projekti „Ühtne suhtlev Baltikum“ raames nii Harkala looduskeskuse, Helsinki Taaskasutuskekse jt loodushariduskeskustega, samuti on läbitud koolitusi Helsinki Keskkonnakeskuses, ka vahetatakse kogemust kolleegidega jäätmemajanduse, haljatuse ja sademevete kasutamise valdkonnas ning osaletakse projektis „Baltic Sea Challenge“. Kommunaalametil on leping Helsinki Ehitusametiga 2005. aastast , selle kohaselt korraldatakse kaks korda aastas kahepäevaseid valdkonnapõhiseid ühisseminare. Tähtsamad teemad on teede korrashoid, sh rattateede loomine, pargid ja haljastus, ranniku- ja üleujutusprobleemid, vesi ja kanalisatsioon, energeetika jm. Elamumajanduse ja sotsiaalvaldkonna abilinnapead ja ametid on tihedas koostöös. Ettevõtlusameti turismiosakond teeb messidel Helsinkiga ühisturundust kaugetele Aasia sihtkohtadele ja konverentsiturismi sihtkohana. Avaldatakse informatsiooni Tallinna kohta Helsinki turismitrükistes ja vastupidi. Tallinn ja Helsingi on läbi viinud ka ühiseid sihtkohaturunduse projekte Cannes toimuval kinnisvaramessil MIPIM. Ettevõtlusametil on kasvav huvi klastritevaheliseks koostööks, eriti tervisetehnoloogiate ja tervishoiuteenuste ning –toodete ja kõrgtehnoloogia (mehhatroonikum, Mikes keskus Helsingis) alal. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet teeb tõhusat koostööd Helsinki linnaga Hiina uue aasta vastuvõtmise korraldamisel.

Ka Tallinna Televisiooni ja Helsingi StadiTV vahel on toimunud viimasel ajal küllaltki tihe koostöö  – igal nädalal on TTV eetris vähemalt üks Stadi TV uudiste, kultuuri- või vestlussaade.  

Mõlema linna linnapead kohtuvad vähemalt 2 korda aastas, kord Tallinnas, kord Helsinkis, et arutada ühiseid koostööprojekte ja linnade kaksiklinnakontseptsiooni arengut.

Viimati külastas Helsinki linnapea Tallinna 2018.a. mais.

Viimati muudetud: 22.10.2018