Kieli lepingud

Partnerluse ja koostöö kokkulepe Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu linna Tallinna ja Saksamaa Liitvabariigi linna Kieli vahel vormistati 1986. aasta mais.  Kokkulepe:  eesti keeles esilehega, saksa keeles, vene keeles.

Koostöölepe  Tallinna ja Kieli vahel uuendati 1992.a. jaanuaris.  Koostöölepe: eesti keeles, saksa keeles.

Heade kavatsuste kokkulepe (1992. aastast  pärineva koostööleppe uuendus) allkirjastati  Tallinna Raekojas 15. mail 2007. Kokkulepe eesti keeles saksa keeles.

Viimati muudetud: 01.11.2013