Kieli suhted

1986. aastal sõlmiti NSVL linna Tallinna ja Saksamaa Liitvabariigi linna Kieli vahel partnerluse ja koostöökokkulepe, mille tekst oli eesti, vene ja saksa keeles.

1972.a. koostöölepe sõlmiti Schleswig-Holsteini pealinna Kieli ja Eesti pealinna Tallinn vahel.

2007.a. Heade kavatsuste kokkulepe viib koostöö erinevate temaatiliste kohtumiste tasandile.

 Sõprussuhted Tallinna ja Kieli vahel algasid tegelikult juba 1970-ndate aastate alguses seoses ettevalmistustega 1980.a. Moskva olümpiamängude Tallinna olümpiapurjeregatiks. Kiel- Schilksee’sse rajati 1972. aasta olümpiamängude purjetamisvõistlusteks suur purjespordikeskus, mille jooniseid said tutvuste kaudu kasutada arhitektid Tallinnas. Purjetajad on alati vastastikku linnade sadamaid külastanud.

Esimestel sõprusaastatel pääsesid lääne-välismaale vaid vähesed nomenklatuuri esindajad. Laialdasemate kontaktide loomiseks erinevate spetsialistide,  kultuuritegelaste,  sportlaste jne. vahel hakkasid linnad vaheldumisi korraldama iga kolme aasta järel nn. (kultuuri)päevi: Kieli päevad Tallinnas ja Tallinna päevad Kielis. Aastatel 1983-1995 kujunesid neil päevadel osalevad delegatsioonid 50 kuni 100-liikmeliseks, tekkis palju tihedaid ja kestvaid kontakte nii spetsialistide, kultuuritegelaste kui  linnakodanike vahel.

Neil aastatel saadeti Kielist Tallinna rohkesti humanitaarabi nii asutustele kui  oma sõpradele.

-Kodanikuinitsiatiivi korras korraldasid sõpruslinnade  ekslinnapead Karl Heinz Luckhardt ja Albert Norak  aastakümneid Eesti suurperede laste abistamiseks  humanitaarabi saadetisi ja otsisid neile Kielis toetavaid tugiperesid. Tallinn tunnustas K. H. Luckhardit esimese välismaalasena 1998. aastal Tallinna Teenetemärgiga.

-Pikka aega oli käigus Tallinn-Kiel kaugbussiliin.

Kui kultuuripäevade mudel aegus, kujunes  uuendatud koostöövormiks noorsooteemaline ühisfoorum, mis  toimus aastatel 1998-2001 kummaski linnas üks kord ja see  käsitles noorte tööhõive, hariduse, karjääri, organisatsioonide, vaba aja ja sotsiaalküsimusi.

2007. aastast on edasine koostöö kokkuleppeliselt teemapõhine. Nii on toimunud töökohtumised kommunaalmajanduse, linnajuhtimise, aianduse, noorsoo ja lastekaiste jne valdkonnas.
Tallinn jätkab 1992. aastal alanud osalemist oma esinduskioskiga Kieli Nädala rahvusvahelisel turul ja 1999.  aastast Kieli jõululaadal.

-Kieli aiandusspetsialistid   osalesid kümme aastat edukalt  Tallinna Lillefestivalil, kus  Kiel sai korduvalt ekspositsiooni eest auhindu.

-Linnad on vahetanud praktikante ja treeninglaagreid, osalenud spordivõistlustel ja kultuurifestivalidel.  

Kui sõprussuhete 20. ja 30. aastapäeva tähistati  kõrgetasemeliste delegatsioonide vahetamisega, fotonäitustega, kultuuriprogrammiga ja linnaelu tutvustamisega, siis

sõprussuhete 25. aastapäev 2011 langes aastale, kui Tallinn oli Euroopa Kultuuripealinn. Nii  lisandusid kõrgetasemeliste delegatsioonide vahetamisele  ka  Kieli poistekoorist  ja Revalia Kammerkoorist moodustatud  ühise noorte meeste koori ühisesinemised mõlemas linnas esitades spetsiaalselt sellele ühiskoorile  kirjutatud uusi heliteoseid.

Kieli linnaliinidel hakkas sõitma väga keskkonnasõbralik nn. Tallinna buss, mida kaunistab Tallinna vapp.

Tallinna esindajad on traditsiooniliselt osalenud Kieli Nädala sõpruslinnade programmis ja esinenud rahvusvahelisel linnade foorumil.

2014. aastal tutvustas kultuuriürituse Saksa kevad Schleswig-Holsteini liidumaad.

Viimati muudetud: 30.01.2019