Stockholm

Leping

Stockholmi linnaga koostöö pole toimunud pariteetsel tasemel, vaid rahvusvaheliste organisatsioonide (UBC, EUROCITIES, UCEU, ECAD) tasandil.

Link Stockholmi kodulehele

Viimati muudetud: 5.11.2013