03.05.2018

Mölder: Peame väga oluliseks Lootuse Küla põlenud hoone taastamist ja seal tegevuse jätkamist

Tallinna linnavalitsus eraldas reservfondist 5000 eurot mittetulundusühingu Lootuse Küla tulekahjus hävinenud peamaja uuesti ülesehitamise kulude osaliseks katmiseks.

Lootuse Küla on 2000. aastal piiskop Märt Vähi ja tema poja Andrew Vähi poolt asutatud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste, alkoholi- ja narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Kinnistu, millele ehitised rajatud, on perekond Vähi poolt annetatud keskusele, mis asub Kernu vallas, Laitse külas.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ütles, et Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammiga ühinenud inimesed on oma vaba tahate alusel otsustanud oma elu muuta. „Rehabilitatsiooniprogrammis on osalenud ja tervenenud ka tallinlasi, mistõttu peame väga oluliseks toetada Lootuse Küla  13.  aprilli 2018 põlengus kahjustatud hoone ülesehitamist ning rehabilitatsiooni teenuse osutamise jätkamist“, sõnas Mölder.

Lootuse Küla statsionaarne rehabilitatsiooniprogramm sisaldab õppetööd, koduseid ülesandeid, kohustusi, vastutust, suhtlemist ning tööharjutusi ja tööpraktikat. Teenust on võimalik saada täiskasvanud sõltlastel nii eesti kui ka vene keeles.

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra alusel võib linnavalitsuse reservfondist teha eraldisi üleriigilise tähtsusega erakorralisteks kuludeks ja koostööks teiste omavalitsusüksustega, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

 

 

Uudise rubriigid: