17.05.2019

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eesmärkideks näeb lisaeelarve ette 2,2 miljonit eurot

Tallinna Linnavolikogule esitatud lisaeelarve eelnõus on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas ette nähtud täiendavad vahendid nii investeeringuteks kui ka tegevuskuludeks kogusummas 2 233 000 eurot.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul saab lisaeelarvest raha lisaks nii sotsiaalhoolekande kui ka tervishoiuvaldkond. „Investeeringuteks on täiendavalt ette nähtud ligi 586 000 eurot,“ täpsustas Beškina. „Nii suurendatakse Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Lõime tn 31a hoone renoveerimistööde mahtu 150 000 euroga, mis on tingitud ehituse käigus selgunud lisatööde vajadustega ning Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee hoone renoveerimiseks ja soetuseks eraldatakse samuti täiendavalt 156 500 eurot. Tervishoiu vallas kasvab Tallinna Kiirabi investeeringute maht 279 398 euro võrra seoses nelja uue kiirabiauto ja nendesse meditsiiniseadmete soetamisega ning olemasolevate rendilepingute lõppemisel seni rendil olnud 11 kiirabiauto välja ostmisega.“

Sotsiaalhoolekandevaldkonnas pööratakse enim tähelepanu puuetega isikute hoolekandele. „Lisaeelarvega suurendatakse puuetega isikute isikliku abistaja teenuste kulusid 59 000 euroga, mis võimaldab teenusele võtta neli uut klienti ning suurendada 15 kliendile osutatava teenuse mahtu. Suurenenud nädala- ja päevahoiuteenuse maht ja klientide arv Käo Tugikeskuses ning Tallinna Tugikeskuses Juks on tinginud vajaduse näha nendeks teenusteks ette täiendavad vahendid summas 265 000 eurot,“ selgitas abilinnapea tegevuskulude kasvu. „Ka eakate hoolekande ööpäevase üldhoolduse teenuse kulud suurenevad 244 000 euro võrra, seda eeskätt väljaspool Tallinna asuvatelt hooldekodudelt ostetava hooldusteenuse hinnatõusust tingituna.“

Hinnatõusu katteks kulub 175 000 eurot. Ka Iru Hooldekodu teenuse kulu suureneb 69 400 euro võrra.

Tervishoiuvallas suurenevad Tallinna Kiirabi tegevuskulud 636 670 euro võrra, mis näeb ette tervishoiutöötajate palgatõusu alates 1. aprillist 2019, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks ning meditsiinivarustuse soetamiseks kiirabiautodesse. Mitmesugustes tervishoiukuludes õendusabi korraldamise kulud kasvavad aga 85 000 euro võrra.

Uudise rubriigid: