14.05.2019

Tallinn 2021+ arengukava kavand on valmis ja kõigile tallinlastele kaasamõtlemiseks avatud

Tallinna strateegiaüksuse eestvedamisel koostati linna uue arengukava kavand, mis võimaldab kõigil linnaelanikel avaldada arvamust selle kohta, kuidas Tallinna alates 2021. aastast kujundada.

Arengukava kavand on osa uue arengukava loomest, mis toimub käsikäes linnakodanikega. Kavand on mõeldud arutelupaberina, et selle aasta jooksul koguda linnaelanike arvamusi lõpliku arengudokumendi koostamiseks. Kavandiga saab tutvuda aadressil  http://arengukava-kavand.tallinn.ee/

Lähiajal on võimalik anda kavandile vahetut tagasisidet linlastele suunatud töötubades TALLINNA TULEVIK 2021+. Tagasisidet saab anda ka kirjalikult https://www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje. Tagasisidekorje kestab kuni 30. juunini 2019. Tagasisidet saab anda nii arengukava koostamise protsessi kui ka dokumendi vormi ja sisu kohta. Kuigi tagasiside andmise veebileht on eesti keeles, võib oma mõtteid edastada ka vene, inglise ja soome keeles. Oma mõtteid võib saata ka meiliaadressile strateegia@tallinnlv.ee. Strateegiaüksus vaatab kõik laekunud mõtted üle ja teeb hiljemalt augustikuu lõpuks kokkuvõtte.

Koos linlastega loodava uue arengukava koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv linna strateegia 2030 ning otsitakse ja kaalutakse võimalikke uusi sihte, mille põhjal seatakse linna peamised eesmärgid nii pikemas kui lühemas ajaperspektiivis. Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovitakse tõsta teadlikkust sellest, millises suunas meie linn liigub, mis on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsutakse kõiki eesmärkide ja tegevussuundade seadmisel ja lahtimõtestamisel osalema.

Rohkem infot arengukava koostamise kohta leiab veebilehelt:
https://www.tallinn.ee/strateegia/

Uudise rubriigid: