EUROCITIES Keskkonnafoorumid

7.-8. juuni 2007 EUROCITIES keskkonnafoorum Tallinnas

7.-9. märts 2007 EUROCITIES keskkonnafoorum Belfastis

Osales: Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits

Foorumil käsitleti tervise integreerimist linnaplaneeringute ja transpordi arendamisse - rõhutati ühistranspordi arendamise ning inimeste teadlikkuse suurendamise vajadust selliste probleemide nagu müra, õhusaaste heitgaaside näol, samuti jäätmemajanduse korraldamise lahendamiseks. Enamik Eurocities Keskkonnafoorumi liikmeslinnadel on müra kaardistamine lõpule viidud - Tallinnas lõpetatakse kaardistamine 2008. aastaks, kui valmib ka tegevuskava. Samuti rõhutati poliitikute kaasamise vajadust foorumite tegevusse, et teadvustada neid keskkonnaprobleemide olemusest ning võimalikest pakutavatest lahendustest.
Keskkonnafoorumi töögruppide tööplaan 2007. aastaks seab üldisteks eesmärkideks linnaelanike teadlikkuse tõstmist ja suhtumise muutmist linnatänavate puhtuse hoidmise osas, pilootprojektide elluviimist avalike ürituste keskkonnasõbralikumaks muutmisel, heade kogemuste ja teadmiste jätkuvat vahendamist, Euroopa ekspertide koostöövõrgustiku loomist, õhukvaliteedi ja kliima globaalse soojenemise uuringute teostamist ning andmete avalikustamist, linnatranspordi arendute uuringute teostamist, keskkonnatervise arengukavade ja uuringute teostamist ning linnade rohealade võrgustiku uuringute teostamit ning vastavate arengukavade koostamist. 
Tallinna linn esitles oma tutvustuses ettevalmistatava uue trammiliini rajamist Lasnamäelt kesklinna, Tallinna Rahvastiku Tervise Arengukava kui olulist dokumenti linnaelanike tervise seisundi parandamisel, Pääsküla prügila sulgemist, mis aitab oluliselt kaasa kasvuhoonegaaside efekti vähendamisele, linna õhukvaliteedi parandamist tänu vanade nõuetele mittevastavate busside asendamisele uutega ning keskkonnanõuetele vastavate autode lisandumisele, samuti suurte autoparklate rajamist äärelinnadesse autotranspordi vähendamiseks ning laste mänguväljakute, parkide ja loodusradade rajamist linna.

Tõnu Tuppits osales samuti foorumi töögrupis Clean Cities, kus oli keskseks teemaks keskkonnanõuete kehtestamise vajalikkus avalike ürituste korraldamisel - töögrupi juhtimisel valmistatakse eeldatavalt juuniks 2008 ette vastav juhendmaterjal "Guide to Environmental Best Practices of Sports Events", mis võiks saada aluseks ka Tallinna linna vastavate ürituste korraldamisel.

Lisainfo:
http://ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/urban/urban_lr.pdf
http://www.eurocities.org/main.php


2007. aastal toimuvad Eurocities Keskkonnafoorumi raames järgmiste töögruppide nõupidamised:

- õhk ja kliimamuutused
- linnade rohealad
- müra
- tehiskeskkond
- jäätmed
- üldine linnapuhtus
Ettepanek on kutsuda kokku töögrupp, mis tegeleks linnade jätkusuutliku veemajanduse küsimustega.

 

Viimati muudetud: 6.11.2006