"Uus" Hansa eesmärgid

  • hoida linnades elavana nn hansa vaimu kui ühtset elu- ja kultuurikeskkonda 
  • taaselustada piiriülesele hansaideele ja ajaloolisele kogemusele toetudes euroopalikku linna mõte ja vaim, toetada hansalinnade eneseteadvust ja arendada koostööd linnade vahel;
  • anda oma panus majanduslikule, kultuurilisele, sotsiaalsele ja riiklikule ühinemisele Euroopas;
  • tugevdada hansalinnade ühtekuuluvust, linna identiteeti, identifitseerida linnakodanikku tema linna kaudu;
  • tugevdada majandus- ja kaubanduskontakte;
  • teadmiste- ja kultuurivahetus;
  • infovahetus majandus- ja sotsiaalvaldkonnas;
  • kaasata noored Noortehansa kaudu hansa arendamisse.
Viimati muudetud: 2.09.2008