EC majandusarengu komisjon

Komisjoni kuulub 92 linna ja eesistujaks on Budapest. Komisjon on poliitikate arendamise platvormiks ja ekspertiisi vahetamiseks kohalike arengustrateegiate mõjust Euroopa poliitikatele.

Komisjon esitab regulaarselt majandusarengu ja linnade taasuuendamise küsimustes  seisukohti EL institutsioonidele. Komisjon analüüsib Struktuurifondide kasutamise linnalist dimensiooni, osaleb innovatsiooni ja ettevõtluse  arengustrateegiate, EL tööhõive strateegiate  kohaliku dimensiooni ja kultuuri ning linnauuenduse teemaliste küsimuste osas pidevas kogemuste vahetamises EL tasandil. 

Eesmärgid:

  • toetada formaalset ja mitteformaalset (lobby, EL suunas, jne) majandusalast koostööd Euroopa linnade vahel - infovahetus, oskusteabe ja praktiliste kogemuste vahetus;
  • toetada majanduse ja ettevõtluse arendamisele suunatud koostööprojektide initsiatiive kaasates EL -u struktuuri-ja eelstruktuurfondide abirahasid jm. rahvusvahelisi abiprogramme (kontaktide loomine, partnerotsingud).

Tähtsus Tallinna linnale:

  • olla esindatud tuntuse huvides;
  • võimaldab leida partnereid ja kontakteettevõtluse arendusele suunatud EL abiprogrammides;
  • oskusteabe jainformatsiooni vahetus - fondidhetkel ja tulevikus, projektiideed, kontaktid;
  • lobby ettevõtluse valdkonnas EL institutsioonides koostöös teiste linnadega.

Algatatud praktiline koostöö:

  • Euroopa Ettevõtluspäeva algatuse raames Tallinna ettevõtluspäeva korraldamine;
  • koostöö Lyoni linnaga klastriarenduse vallas (õppevisiit Prantsusmaale, kohalike klastrite tutvustus)
  • osalemine erinevates benchmarking-projektides, uuringutes.

 

Kontaktid

Jaanus Vahesalu
Tallinna Ettevõtlusamet
Välisprojektide juhtivspetsialist
Tel.: 6404425
Faks: 6404208
E-post: jaanus.vahesalu@tallinnlv.ee 

 

Ingrid Hindrikson
Tallinna Ettevõtlusamet
Arenguprojektide juhtivspetsialist
Tel.: 6404207
Faks: 6404208
E-post: ingrid.hindrikson@tallinnlv.ee

 

Majandusarengu ja linnauuendamise komisjoni link Eurocities kodulehel

 

Viimati muudetud: 25.06.2008