POLIS

European Cities and Regions Networking for New Transport Solutions      
Euroopa Linnade ja Regioonide Transpordi Võrgustik

Eesmärgid:

  • arendada innovaatilisi tehnoloogiaid ja poliitikaid kohalikus transpordis;
  • toetada Euroopa linnu ja regioone, et parandada elukvaliteeti innovaatiliste meetmetega, eesmärgiga vähendada ummikuid, saasteemissiooni, suurendada turvalisust ja pakkuda paremat ja võrdsemat juurdepääsu transporditeenustele;
  • edendada koostööd ja partnerlust kogu Euroopas, et teha uuringud ja innovatsioon kättesaadavaks linnadele ja regioonidele.

Teemad:

  • Keskkond ja tervis
  • Liikuvus ja liikluse tõhusus
  • Ohutus ja turvalisus
  • Transpordi sotsiaal-majanduslikud aspektid

Juhtimine:

  • Poliitika töörühm 

Tähtsus Tallinna linnale:

  • organisatsioon esindab Tallinna linna EL tasandil;
  • annab otsustajatele infot ning meetmeid säästliku transpordi arendamiseks, linnatranspordi küsimuste lahendamiseks, arvestades majanduse, keskkonna ja ühiskonna üldisi aspekte.

POLIS konverentsid

Kontakt:

Rue du Trône 98
B-1050 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 500 56 73
Faks: +32 2 500 56 80
E-post: polis@polis-online.org
www.polis-online.org

Kontaktisik Eestis:

Andres Harjo
Tallinna Transpordiamet
Juhataja
Tel.: 640 4628
Faks: 640 4617
E-post: Andres.Harjo@tallinnlv.ee

Vastutav poliitik:

Jaanus Mutli
Abilinnapea

 

Viimati muudetud: 16.01.2003