Tallinna Õigusaktide Register Lihtne otsing  | Keerukas otsing  | Aktid Teemade Kaupa  | Sõnastik  | Abi
 

Tallinna linna liitumine organisatsiooniga Eurocities
Tallinna Linnavolikogu otsus nr 109

 

Vastuvõtmise kuupäev: 03.09.1998
Jõustumise kuupäev: 03.09.1998


Seosed aktide vahel:
Antud akt viitab:
Tvk m 10.10.1996 nr 27 jõust.07.11.1996

Seosed välja
RTF tekst
Teemad          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              OTSUS
Tallinn,                 3. september 1998 nr 109
Tallinna linna liitumine 
organisatsiooniga "Eurocities"


Juhindudes Tallinna Põhimääruse § 78 ja 79 ning tulenevalt linnavalitsuse
ettepanekust,


Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Tallinna linnal astuda organisatsiooni "Eurocities" liikmeks.

2. Linnavalitsusel korraldada Tallinna linna astumine organisatsiooni
"Eurocities" liikmeks.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Merike Varvas
Tallinna Linnavolikogu aseesimees -
linnavolikogu esimehe asendaja