Tallinna-Turu suhete kronoloogia

  • Tallinn ja Turu arendavad kultuuripealinnadena tihedat koostööd.
  • 9.-10. oktoobril 2006 käisid linnapea Jüri Ratas ja abilinnapea Kaia Jäppinen Turus, et arutada kahe linna vahelist koostööd kultuuripealinnadena, ühtlasi sõlmisid linnajuhid koostöömemorandumi. Sõlmitud koostöömemorandumi eesmärgiks on sätestada kahe linna koostöö üldpõhimõtted, mille alusel kavandavad Tallinn ja Turu oma tegevuse Euroopa kultuuripealinnadena 2011. aastal.
    Koostöömemorandumiga leppisid pooled kokku, et nad edendavad ja arendavad koostööd kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas, algatavad kultuurivahetust ja ühistegevust üksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusühingute vahel kõigis kultuurivaldkondades. Samuti vahetatakse informatsiooni Euroopa Kultuuripealinna ettevalmistusprotsessi kohta ning koordineeritakse tegevuskavu ja Euroopa Kultuuripealinna aastaprogrammi. Plaanitakse ühistel huvidel rajanevaid koostööprojekte, milleks kavatsetakse taotleda täiendavaid rahalisi vahendeid EL-i programmidest.
Viimati muudetud: 10.01.2007