12.05.2020

Jaan Tõnissoni Instituudi ja Tallinna Veerise lasteaia koostööprojekt

"The joy of learning trough game: diversity / multiculturalism & sustainable development in preschool education - February 14, 2020 until August 31, 2020. "Mängu kaudu õppimise rõõm: mitmekesisus / mitmerahvuslus / mitmekultuurilisus ja jätkusuutlik areng alushariduses"Tegemist on innovaatilise mini-projektiga, mis edendab maailmahariduse põhimõtteid alushariduses.

Projekti käigus toimuvad õpetajate koolitused, kogemustevahetus ning omandatud uute teadmiste ja kogemuste rakendamine igapäevases õppetöös. Eriline rõhuasetus on jätkusuutlikul arengul (erinevad keskkonnateemad) ning mitmekultuurilisusel. Lisaks õppetööle, osalevad lapsed projekti vältel temaatilistel üritustel nagu rahvuste nädal;  bioloogilise mitmekesisuse päev; maailma keskkonnapäev ja maailma rahvastikupäeva tähistamisel.
Projekti rahastab organisatsioon Bridge47, läbi Euroopa Liidu - 14.02.2020 - 31.08.2020

Uudise rubriigid: