Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaed Vikerkaar 2020-21 õppeaasta õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid on:

  • Keskkonnahariduse abil edendame jätkusuutlikku arengut, õpime hoidma ja väärtustama meid ümbritsevat keskkonda.
  • Läbi kokandustegevuste toetada laste sotsiaalsete oskuste arendamist.
  •  Kaasaegse tehnoloogia ja robootika lõimimine õppetegevustes toetades keeleõpet.

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 26.10.2020