15.02.2017

Lasteaia digiblogi

Õpetajate ja lastevanemate digipädevuste toetamiseks on Tallinna Lasteaias Vikerkaar loodud lasteaia digiblogi, kus kajastame lasteaias toimuvaid digitegemisi ning jagame üksteisega enda loodud digiõppematerjale.

Digiblogi eemärgid:

  • Toetada eesmärgipäraselt ja jätkusuutlikult õpetajate digipädevuste arendamist.
  • Jagada ideid, kuidas õppe-ja kasvatustegevustesse lõimida digilahendusi, et suurendada laste õpihuvi.
  • Julgustada õpetajaid ise looma vajalikke digiõppematerjale ning loodud materjale jagama.

Lasteaia digiblogi koosneb neljast valdkonnast:

  • Meie digitegemised, kus kajastame nii lasteaia kui ka rühmade digitegemisi.
  • Robootika lasteaias, mis annab ülevaate robootika vahenditest, mida õpetajad õppe-ja kasvatustegevustes kasutavad.
  • Meie loodud õppematerjalid, kus on valdkondade kaupa välja toodud paremad veebipõhised õppemängud, mis on meie õpetajate poolt loodud.
  • Digiturvalisus, kuhu kogume digiturvalisust puudutavad artiklid ja materjalid, mille õpetajad on leidnud internetist ning mida nad peavad oluliseks jagada kolleegidega.

Lisaks neljale valdkonnale, kogume blogisse veebilehed ja äpid, mis toetavad õpetajate digitegemisi lasteaias.

Lasteaia digiblogi annab hea ülevaate nii õpetajatele, lastevanematele, kui ka lasteaia uutele töötajatele meie lasteaias kasutatavatest digivõimalustest.

Meie digipädevusi arendavatest tegevustest ja loodud õppematerjalidest saab lugeda lasteaia digiblogist.

 

Uudise rubriigid: