Kasulikud viited

Laps läheb lasteaeda: http://bit.ly/2ucDKtI

Eriõppe võimalused lasteaias: http://www.tallinn.ee/est/haridus/erioppe-voimalused-lasteaias

Rajaleidaja: https://rajaleidja.innove.ee/

Tallinna Õppenõustamiskeskus: http://tonkeskus.ee/

Keelekümblus: http://kke.innove.ee/

Kiusamisest vaba lasteaed: http://www.kiusamisestvabaks.ee/

Tervise edandamine lasteaias: http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias

Hea Algus: http://heaalgus.ee/

Kuidas olla tark lapsevanem: https://tarkvanem.ee/

Tallinna Haridusamet: https://www.tallinn.ee/est/haridus/

Kristiine Linnaosa Valitsus: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/

Haridus -ja Teadusministeerium https://www.hm.ee/et

Eluliin  https://eluliin.ee/

Sotsiaalkindlustusamet https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et

Viimati muudetud: 20.06.2019