Üldinfo

Tallinna Vindi Lasteaias on 7 rühma.

Meie lasteaias on:

3 liitrühma, 2 tasandusrühma, 1 täieliku keelekümblusrühma ja 1 osalise keelekümblusrühm.            

Lasteaia õppekeeled on eesti ja vene keel.

Oleme avatud 7:00 - 19:00

Õppeaastal 2021/2022, lasteaia uue hoone ehitamise ajaks, töötavad juhtkond ja rühmad asenduspindadel

Viimati muudetud: 23.11.2021