19.08.2021

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Kohatasust vabastamine

Lugupeetud lapsevanemad!

Tuletame meelde, et algaval õppeaastal (2021/2022) tuleb Teil esitada uuesti avaldus kohatasu maksmisest vabastamiseks, kuna soodustus kehtib üks õppeaasta. 

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht 

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:

2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;

3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;

4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;

5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Uudise rubriigid: