16.05.2022

„Nutikas ja seiklusrohke Lasnamäe avastamine“ võitjad on selgunud. Стали известны победители конкурса «Инновационный и богатый на приключения Ласнамяэ».

Aprillikuu oli nutikuu ja südamekuu, mille raames esitas Tallinna Kihnu Lasteaed väljakutse Tallinna lasteaedade personalile Lasnamäe linnaosa avastamiseks. Апрель был объявлен месяцем инноваций (эст. Nutikuu), а также месяцем сердца. В рамках этого месяца Таллиннский детский сад Кихну бросил вызов работникам Таллиннских детских садов - открыть для себя район Ласнамяэ.

Alates 1.aprillist oli iga Lasnamäe linnaosa lasteaia värava juurde kinnitatud QR kood, mille sees oli peidus erinev sõna. Eesmärgiks oli vaja leida  vähemalt neliteist sõna ja mõelda oma lasteaia meeskonnaga neid kasutades  välja üks vahva luuletus. Kõikidel osalejatel olid ühesugused sõnad luuletuste loomiseks, kuid luuletuse omanäolisus sõltus tegijate loovusest. Loodud luuletusest oli vaja salvestada video. 

Väljakutse üheks eesmärgiks oli personali koostöö väärtustamine, millele lisandus füüsilise aktiivsuse rakendumine, nutikus ja loovus. Kõige selle tulemusena said  osalejad olla mitmekülgsed ning tulemused olid eriilmelised, sest igas luuletuses oli oma mõttetera, mis erines teistest… Luuletuse esitlemine video näol pakkus osalejatele rohkelt ideid ning võimalust olla omanäoline. Videod olid kokku pandud erinevate lahendustega – kasutati animatsiooni, õpetajate näitleja meisterlikkust, monteerimisoskust, laste kaasamist, heli ja palju muud.   

Kokku osales projektis viisteist lasteaeda Kesklinna, Kristiine ja Lasnamäe linnaosadest. Erilist tähelepanu oma nutikuse, koostöö ja loomingulisusega pälvisid neli lasteaeda: Lastesõim Planeedi Mudila, Tallinna Paekaare Lasteaed, Tallinna Vindi Lasteaed ja Tallinna Linnamäe Lasteaed.

Hiljemalt maikuu lõpuks leiavad osalejad Tallinna Haridusameti postkastist Tänukirja ning erilist tähelepanu pälvinud lasteaiad ka väikese ja meeldejääva auhinna, milleks on kõikide osalejate poolt loodud luuletustest kokku pandud luuleraamat.  Esikoha pälvinud Lastesõim Planeedi Mudila saab auhinnaks Insplay kinkekaardi, et asutus saaks oma digiparki laiendada.

Tallinna Kihnu Lasteaed tänab kõiki osalejaid aktiivsuse, loomingulisuse ja nutikuse eest.

Erilist tähelepanu pälvisid järgmised lasteaiad:  

https://www.youtube.com/watch?v=bTPI-grXVWE Lastesõim Planeedi Mudila

https://youtu.be/SwxwsJhc_TQ Tallinna Vindi Lasteaed

https://youtu.be/OZvqOGN49r0 Tallinna Paekaare Lasteaed

https://youtu.be/cL0vxQ0LqJU Tallinna Linnamäe Lasteaed

С 1-го апреля на ограждениях/заборах каждого детского сада в районе Ласнамяэ был прикреплен QR-код, внутри которого были спрятаны разные слова. Цель состояла в том, чтобы обойти район Ласнамяэ, найти не менее четырнадцати слов и придумать интересное стихотворение вместе со всей командой детского сада, используя их. У всех участников были одни и те же слова для создания стихотворений, но оригинальность стихотворения зависела от творческого подхода и фантазии его создателей. Необходимо было записать и видео сочинённого стихотворения.

Одной из задачей мероприятия было сотрудничество персонала, к которому добавилась физическая активность, интеллект и творчество. В результате участники показали себя разносторонними, так как у каждого стихотворения была своя изюминка, отличная от других. Ролики монтировались с разными решениями – использовалась анимация, актерское мастерство педагогов, навыки монтажа, участие детей, звук и многое другое.

Всего в проекте участвовало пятнадцать детских садов из разных районов – центр города, районы Кристийне и Ласнамяэ. Особое внимание за творческий подход, сотрудничество и креативность получили четыре детских сада: детский сад Planeedi  Mudila, таллиннский детский сад Paekaare, таллиннский детский сад Vindi и таллиннский детский сад Linnamäe.

Не позднее конца мая участники мероприятия найдут благодарность в своих почтовых ящика. Те участники, которые были отмечены особым внимание, найдут в почтовом ящике и небольшой памятный приз – сборник стихов, составленный из стихотворений, созданных всеми участниками. Детская сад Planeedi Mudila, который занял первое место, получит подарочную карту Insplay и сможет расширить свой парк робототехники.

Таллиннский детский сад Кихну благодарит всех участников за их активность, креативность и инновационный подход.

Видео работ, получивших особое внимание:

https://www.youtube.com/watch?v=bTPI-grXVWE Lastesõim Planeedi Mudila

https://youtu.be/SwxwsJhc_TQ Tallinna Vindi Lasteaed

https://youtu.be/OZvqOGN49r0 Tallinna Paekaare Lasteaed

https://youtu.be/cL0vxQ0LqJU Tallinna Linnamäe Lasteaed

Uudise rubriigid: