23.10.2019

Õpetajalt õpetajale

Eelmisel nädalal tutvustasid õpetaja Signe ja õpetaja Niina lasteaia saalis LEGO Education komplekti CODING EXPRESSI praktilist kasutamist.

Signe töötab Tallinna Kullatera lasteaias ja õpib Tallinna Ülikoolis  alushariduse õpetaja erialal. Oktoobris oli ta lasteaias praktikal keelekümblusrühmas "Sipsikud" juhendajaks õpetaja Niina.
Praktika eesmärgiks oli tutvumine  eesti keele kui teise keele või mitmekeelse õppe võimalustega ja erinevate kodukeeltega laste õppe- ja kasvatustegevuste korraldusega lasteaias; kuidas rakendada eesti keele kui teise keele või mitmekeelse õpetamise meetodeid (sh keelekümblus) ja tutvuda laste keelelise arengu jälgimise põhimõtetega.
Signe oli lahkesti nõus jagama meie lasteaia õpetajatega oma teadmisi ja oskusi Coding Expressi kasutamisest.
Coding Express progerong on loov, intuitiivne ja koostööd toetav komplekt, mis aitab lastel õppida programmeerimise ja 21. sajandi oskusi.
Tutvustus toimus lasteaia saalis ja õpetajad said nüüd olla õppija rollis. Legorongi konstrueerimisel said nad rakendada oma fantaasiat ja nii meeskonna kui ka koostööoskusi. Tänu Signele on õpetajatel nüüd teadmiste pagasis juures uued teadmised ja oskused laste igapäevaelu rikastamiseks.

Uudise rubriigid: