03.02.2020

Õuesõppe nädal

27 - 31. jaanuar oli lasteaias õuesõppe nädal

Õu on piiramatute võimalustega õpikeskkond, mis võimaldab õpetajatel rikastada ja kavandada loovaid ja arendavaid tegevusi. Kuigi lasteaias tegutsevad lapsed ja õpetajad õuealal eesmärgipäraselt iga päev, siis eelmisel nädalal pöörati õues õppimise võimalustele veelgi suuremat tähelepanu.
Lapsed ja õpetajad olid lusti täis ja iga rühm sai planeerida sobiva tegevuse. Ilm ei olnud takistuseks ja tegevused toimusid nii vihma kui päikesega, tuli ainult otsida sobiv koht tegutsemiseks.
Enamus rühmadest planeerisid oma tegevused kasutades ära lasteaia õueala võimalusi. Lapsed said õues joonistada, arvutada ja ka muusikatund toimus nendele üllatuseks värskes õhus. Mõned rühmad aga võtsid ette pikema õppekäigu, tutvusid lasteaia ümbrusega ja käisid isegi parditiigi juures parte vaatamas.
Lasteaias jätkuvad õuesõppe tegevused ka edaspidi, kuna tegevused õues, liikumine ja värske õhk on kasulikud lapse tervisele ja igakülgsele arengule.

Uudise rubriigid: