14.10.2021

Pealinna lasteaedade uuendamine jätkub hoogsalt

Tallinn kavatseb 2030. aastaks renoveerida kõik munitsipaallasteaedade hooned, kus see on vajalik. Tänavu on avatud üks uus lasteaed ja rekonstrueeritud neli maja, tuleva aasta sügiseks saab uuendatud veel kuus lasteaiahoonet.

Tallinnas on 125 munitsipaallasteaeda ja -sõime, neist mitmed on ehitatud 1950.–1960. aastatel ning ka viimased nõukogude ajal ehitatud lasteaiad on nüüd juba üle 30 aasta vanad.

„Seega on nii mõnigi lasteaiahoone ajale jalgu jäänud, mistõttu oleme seadnud eesmärgiks kaasajastada kõik need lasteaiad. Selles suunas me järjepidevalt ka liigume,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Väga oluliseks märksõnaks, eriti praegusel koroonaajal, on hoonete ventilatsioon ja ka energiatõhusus, mida kõikides vanades majades tagada ei saa. Kõige olulisem on aga see, et uutes või rekonstrueeritud majades on laste arengut toetav, hubane ja turvaline keskkond, kus nii lastel kui ka lasteaiatöötajatel on hea olla.“

Abilinnapea märkis, et linn on viimastel aastatel rekonstrueerinud ja ehitanud mitmeid lasteaedasid. „Alates 2015. aastast tänaseni on rekonstrueeritud 10 ja ehitatud 2 uut lasteaeda. Tänavu jaanuaris avasime uue Naksitrallide lasteaia ning septembris lasteaia Laagna Rukkilill ja oktoobris Järveotsa lasteaia rekonstrueeritud hooned. Detsembris taasavatakse veel Liivamäe ja Rabarübliku lasteaiad,“ ütles Belobrovtsev ja lisas, et nendel objektidel olemasolevaid hooneid ei lammutatud, vaid rekonstrueeriti nõuetele vastavaks. „Nüüd oleme tempot veelgi tõstnud, seda vaatamata olukorrale, et ehitushinnad on hüppeliselt kasvanud ja iga objekti puhul tuleb varasema 2-3 miljoni euro asemel 4-5 miljoniga.“

Sellel sügisel on juba alanud või on lähiajal algamas kuue lasteaia ehitustööd. Nendel objektidel olemasolevad hooned lammutatakse ning asemele ehitatakse uued majad.

Belobrovtsev selgitas, et vanade lasteaedade ruumiprogrammid ei vasta tänapäeva vajadustele ja ka riiklikud nõuded on ajas oluliselt muutunud, mistõttu on kohati otstarbekam vanad hooned lammutada: „Nende ümberehitusel saaks alles jätta ainult kandekonstruktsiooni, kõik ülejäänu tuleks lammutada. See on vägagi aja- ja töömahukas protsess ning lisaks näitavad analüüsid, et kohati võib uue hoone ehitamine olla rekonstrueerimisest isegi odavam. Liiatigi tuleb iga uue hoone kavandamisel ette näha kogu selle elukaart, sh nii hoone eluiga kui ka edaspidist hooldust ja kulusid.“

Vindi (Kristiine) ja Rõõmupesa (Mustamäe) lasteaedade ehitustöödega on juba alustatud, lähipäevil algavad Asunduse (Lasnamäe), Kellukese (Põhja-Tallinn) ja Merivälja (Pirita) vanade hoonete lammutustööd ning detsembris lasteaia Maasikas (Põhja-Tallinn) ehitustööd. Uued majad peavad valmis saama valmis sügisel 2022.

Käesoleval aastal on läbi viidud ka 23 lasteaia projekteerimishange, kus vana hoone lammutatakse ning asemele tuleb uus ümbritseva keskkonnaga sobiv ning tänapäeva nõuetele vastav maja. Seitsme lasteaia – Rukkilille (Haabersti), Kristiine (Kristiine), Loitsu (Lasnamäe), Magdaleena (Kesklinn), Kikase (Mustamäe) ning Männiku ja Männimudila (Nõmme) – uue hoone projekteerimisega on juba alustatud. Järgmisel aastal on plaanis alustada Kristiine, Magdaleena ja Männiku lasteaia ehitusega ning viia läbi lasteaedade Päikene ja Pääsupesa (Põhja-Tallinn) uute majade arhitektuurikonkurss. Lasteaedade projekteerimise ja ehitamise riigihanked korraldab Tallinna Linnavaraamet.

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati 2011. aastal koolieelse lasteasutuse tervisekaitsenõuded, millele peavad kõik lasteaiad vastama hiljemalt 1. septembriks 2030.

 

Renoveeritud või uued lasteaiad aastatel 2015–2022

2015

Tallinna Kiisa Lasteaed (renoveerimine) 

2017

Tallinna Lotte Lasteaed (uus lasteaed renoveeritud majas)
Tallinna Veerise Lasteaed (uus lasteaed uues majas)
Tallinna Kraavikrõlli Lasteaed (juurdeehitis) 

2018

Pirita Kose Lasteaed (uus maja)

2019

Sitsi Lasteaed (renoveerimine)
Tallinna Männikäbi Lasteaed (renoveerimine)

2021

Tallinna Lasteaed Naksitrallid (uus lasteaed renoveeritud majas, avatud jaanuaris)
Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill (renoveerimine, avatud septembris)
Tallinna Järveotsa Lasteaed (renoveerimine, avatud oktoobris)
Tallinna Lasteaed Rabarüblik (renoveerimine, avatakse detsembris)
Tallinna Liivamäe Lasteaed (renoveerimine, avatakse detsembris)

2022

Tallinna Vindi Lasteaed (alustatud, valmib 2022)
Tallinna Asunduse Lasteaed (alustatud, valmib 2022)
Tallinna Rõõmupesa Lasteaed (alustatud, valmib 2022)
Merivälja Lasteaed (alustatud, valmib 2022)
Lasteaed Kelluke (alustatud, valmib 2022)
Lasteaed Maasikas (renoveerimine algab detsembris 2021, valmib 2022)
Lasteaed Päikene (uue maja arhitektuurikonkurss 2022)
Lasteaed Pääsupesa (uue maja arhitektuurikonkurss 2022)

* Vabariigi Valitsuse määrus 06.10.2011 nr 131 (tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule), mille alusel peavad lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010 seisuga, oma asutuse käesoleva määruse § 3 lõikes 5, § 4 lõikes 5, § 6 lõigetes 2 ja 6–9, § 7 lõikes 2, § 8 lõigetes 5 ja 6 ning § 9 lõikes 4 sätestatud nõuetega vastavusse viima hiljemalt 1. septembriks 2030. 

Uudise rubriigid: