04.11.2021

Sipsikute rühma õppekäik

Nädala alguses käisid Sipsikud RMK Viimsi külastuskeskuses

Lapsed tutvusid RMK Viimsi külastuskeskuse programmiga "Metsas on väge!" 
Programmi eesmärgiks on tutvustada Viimsi külastuskeskuse püsinäitust; panna külastaja mõtlema metsast saadavatele hüvedele ja inimtegevuse mõjule; avada metsa väärtust meie rahvuskultuuris, majanduses ja igapäeva elus;  leida seoseid metsa eluringis; äratada huvi ja austust looduse vastu.
Lapsed said vaadata, katsuda, uurida ja nuputada ning leida oma metsaväge. Tutvuti erinevate puuliikidega, metsloomade  elu-oluga, vaadati teemakohaseid filme, mängiti erinevaid mänge. 

Uudise rubriigid: