04.10.2019

TORE

Käesoleva aasta septemberis tähistati Eestis viiendat korda spordinädalat. Lasteaiad korraldasid selle raames orjenteerumismängu TORE.

ordinädal toimub igal aastal kindlal perioodil 23 – 30 september. Viiendat korda aset leidev Euroopa spordinädal toimub kõigis EL-i liikmesriikides 23.09 – 30.09.2019. 

Seekord oli orjenteerumismängu TORE teemaks "Aeg rännata." Rännak toimus  4 lähiriigi (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa,) vahel. Meie lasteaed tutvustas Venemaad: oli vaja kokku lugeda Matrjoškade perekond, nimetada  õigesti rahvapille ja leida õige vastuse number ning panna kokku lipud. Lapsed koos vanematega orienteerusid 4 lasteaia õuealal (Vindi, Linnupesa, Tihase ja Kristiine). Otsisid kontrollpunkte ja täitsid nendes liikumist ning nuputamist nõudvaid ülesandeid. Orienteerumispunktid olid tähistatud QR koodidega ja koodi nutivahendiga skaneerides avanes ülesande kirjeldus.

SUUR TÄNU kõigile üritusest osavõtjatele,  korraldajatele ja läbiviijatele. 

Uudise rubriigid: