15.05.2020

Töökorraldus lasteaias

Alates 18.05.2020 on avatud kõik rühmad

Lp lapsevanemad!
Toimuvad kõikide spetsialistide tegevused (muusika, liikumine, eesti keel, logopeedide tegevused).

Palume kinni pidada Terviseameti nõuetest, et pandeemiast väljumine toimuks rahulikult:

 • Respiratoorsete haigusnähtudega lapsi ei tohi lasteaeda tuua.
 • Lapsi võetakse vastu ja saadetakse koju õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas.
 • Õpetajate ja teiste vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
 • Kõiki lapse kraaditakse ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
 • Eriolukorra tingimustes lapsevanemad ei tohi jääda koos lapsega territooriumile mängima. Kui vanem soovib, et laps oleks juba õues olnud, saab ta lapsele järele tulla pisut hiljem.

Уважаемые родители!
С 18 мая все группы детского сада работают в обычном режиме. Все специалисты проводят занятия (музыка, движение, эстонский язык, логопедические занятия).

Для обеспечения плавного выхода из пандемии просим соблюдать требования Департамента здоровья:

 • Не разрешается приводить в детский сад  детей с признаками респираторных заболеваний.
 • Прием и передача детей происходит на улице, при плохой погоде у входной двери или тамбуре.
 • При общении с учителями и другими родителями, если возможно, соблюдается требование 2 + 2.
 • Персонал проверяет утром состояние здоровья (наличие признаков респираторных заболеваний) ребенка, измеряет температуру.
 • Вход родителей и посторонних в здание детского сада не допускается.
 • Родителям не разрешается оставаться на территории, чтобы играть с ребенком. Если родитель желает, чтобы ребенок успел поиграть на улице, он может забрать ребенка чуть позже.

 

Lugupidamisega,

lasteaia juhtkond

Uudise rubriigid: